Regard s.r.o.REGARD s.r.o.
Bystrická 1
841 07 Bratislava 42
Slovenská republika
Európska Únia

Okr. súd Bratislava I. Vložka č. 10561/B

+421 905 614 254