Čo je printingOffice?

Je to softvérová aplikácia navrhnutá pre tlačiarenské spoločnosti na rýchle a spoľahlivé produkovanie cenových ponúk, zákaziek, faktúr, dodacích listov a kontroly produkcie behom niekoľkých minút. printingOffice je používaný na vytváranie tlačiarenských kalkulácií, riadenie výroby, fakturáciu a vyhodnotenie výroby jednotlivých zákaziek. Umožňuje sledovať objednávku od okamihu jej získania, cez proces technologického spracovania, výroby, až po jej doručenie.

Čo printingOffice dokáže?

• Umožňuje kalkulovať ceny všetkých tlačiarenských produktov.

• Rieši problém zdĺhavej tvorby kalkulácií. V priebehu niekoľkých sekúnd vyhotoví kalkuláciu aj s konečným tlačovým výstupom.

• Všetky podklady pre výpočet kalkulácií sú voľne nastaviteľné, užívateľ ich podľa potreby dopĺňa a mení. Program umožňuje flexibilne zapracovať požiadavky zákazníka priamo pri tvorbe kalkulácie. Editácia jednotlivých vstupných údajov kalkulácie môže prebehnúť aj bez zásahu do číselníkov.

• Program umožňuje vystavenie kalkulácie pri viacerých variantách nákladov. Pri výpočte je možné zohľadniť prednastavenia prídavkov papiera pri rôznych nákladoch, tlač na obrátku, automatické rozloženie na tlačový hárok.

• Sledovanie zákazky od zaevidovania objednávky cez zadanie príkazu do výroby, kontrolovanie jednotlivých fáz výroby s možnosťou sledovania dôležitých termínov, možnosť nastavenia alarmov, až po jej odovzdanie zákazníkovi a vystavenie dokladu na úhradu (faktúra).

Arrow

Obchod

Správa zákazníkov, Sklady, Fakturácia, Dodacie listy, Plánovanie. Dozvedieť sa viac »

Grid

Kalkulácie

Cena výsledného produktu a ponuka pre zákazníka behom pár sekúnd. Dozvedieť sa viac »

Gears

Výroba

Kniha zákaziek, príkaz do výroby, zber aktuálnych dát. Dozvedieť sa viac »

Arrows

Kontrola

Štatistiky zákaziek, zákazníkov, zamestnancov, prác, strojov, materiálov. Dozvedieť sa viac »

Obchod

Dôkladné porozumenie zákaznikom a ich potrebám je hlavná priorita firiem v akomkoľvek podnikateľskom sektore. Avšak, starostlivosť o svojich zákazníkov je pri mnohých tlačiarenských operáciách tažko uskutočniteľná, z dôvodu roztrúsenosti informácií. Je veľmi ťažké udržať si úplné informácie a dokonalý prehľad o svojich klientoch a o všetkých ich podnikateľských aktivitách. Z týchto dôvodov nie sme často schopní plne využiť všetky podnikateľské príležitosti, ktoré sa nám naskytnú. A práve za účelom zviditeľnenia týchto príležitostí sa v printingOffice nachádza hneď niekoľko funkcií, ktoré Vám s touto neľahkou úlohou pomôžu. Všetkých svojich zákazníkov, kontakty, úlohy a príležitosti máte pohromade a môžete ich rozdeľovať do rôznych skupín presne podľa vašich požiadaviek. Vďaka týmto funkciám budete vedieť o svojich zákazníkoch a dodávateľoch všetky potrebné informácie a ďalej ich efektívne využívať k prosperite vášho podniku.

Kalkulácie

Firma sa v dnešnej dobe len ťažko zaobíde bez správneho systému a výpočtu kalkulácií. Často potrebujeme navrhnúť optimálnu cenu výrobku alebo služby, pomocou ktorej chceme dosiahnuť plánované tržby a zisk, prípadne chceme tržbami alebo objemom predaja získať podiel na trhu. Inokedy sa musíme rozhodnúť, pri akej cene sa nám ešte oplatí prijať zákazku, vyrábať, alebo poskytovať službu. K tomu vám perfektne poslúžia výpočtové funkcie programu printingOffice. Potom ako vyplníte vstupné dáta, presne prispôsobené vašej firme, program vypočíta konečnú cenu objednávky behom niekoľkých sekúnd. Všetky údaje kalkulácie sú plne modifikovateľné a používateľ si ich môže upraviť presne podľa svojich potrieb. Následne si vypočítané kalkulácie môžete pozrieť v niekoľkých informačných grafoch, ktoré vám uľahčia množstvo inak zložitých rozhodnutí.

Výroba

Výrobný proces patrí medzi zložité procesy, kde sa naraz stretáva mnoho faktorov a úkonov, ktoré môžu, ale zároveň aj nemusia vyjsť podľa našich predstáv a plánov. Chyby vo výrobnom procese vznikajú najčastejšie z dôvodu dezorganizovanosti a nedostatku informácií. printingOffice sa tieto problémy snaží, čo najviac eliminovať vo výrobnej časti programu. Nájdete v nej všetko, čo potrebujete k úspešnému zvládnutiu výrobného procesu bez väčších komplikácií. Výroba už na začiatku ponúka previazanie na kalkulácie, evidenciu dokladov, spotrebu materiálu a ostatných dôležitých súčastí výrobneho procesu. Ďalej môžete detailne sledovať ako pokračujú výrobné práce danej zákazky až do jej ukončenia. Vďaka printingOffice sa teda stáva tento proces výrazne jednoduchší a prehľadnejší ako pre manážérov, tak aj pre pracovníkov firmy vo výrobe.

Kontrola

Kontrola je neodmysliteľnou súčasťou manažmentu, pri ktorej zisťujete, či sa vaše naplánované úkony a plány stretávajú s realitou. Avšak na to aby ste kontrolný proces mohli robiť dôkladne, presne a hlavne správne, potrebujete presné a ľahko čitatelné údaje, pomocou ktorých môžete následne utvárať prospešné úsudky a závery, ktoré ďalej pomôžu vášmu podnikaniu. Kontrolná časť programu printingOffice vám pomôže utvoriť si všeobecný pohľad na jednotlivé časti procesu putovania zákazky, od jej prijatia, cez kalkuláciu, až po jej výrobu a následné vyexpedovanie zákazníkovi. V rozličných tabuľkách a grafoch si v nej môžete zobraziť prehľady za jednotlivého pracovníka, prácu alebo stroj, celkový stav zákaziek a množstvo ďalších informácií. Tieto dáta vám výrazne pomôžu pri rozhodovaní o ďalšom smerovaní a vylepšovaní vašej firmy v rámci vnútra spoločnosti, ale aj jej fungovaniu navonok a poskytovaniu lepších služieb vašim zákazníkom.

Zaujal Vás printingOffice 5?

Vyskúšajte si zadarmo 30-dňovú skúšobnú verziu alebo si zakúpte plnú verziu!

Stiahnuť skúšobnú verziu Kúpiť hneď!